Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους
Στόχος
Εφαρμογή μορφής γραμμάτων
Στόχος
Αντιγραφή μορφοποίησης
Στόχος
Επιλογές στοίχισης παραγράφου
Στόχος
Δημιουργία λίστας
Στόχος
Χρήση διαθέσιμου στυλ μορφοποίησης παραγράφου
Στόχος