Το υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται, έχει χωριστεί σε μικρές ομάδες εστιάζοντας στις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής για να ανταποκριθεί στις εξετάσεις επάρκειας για την ενότητα «Υπολογιστικά Φύλλα».

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δοκιμασιών που παρουσιάζονται με σκοπό να υποστηρίξουν την εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του λογισμικού που προβάλλει τα τεστ αλλά κυρίως με τρόπο που να εξυπηρετεί την ενημέρωσή τους για την απόκτηση των ζητούμενων επιμέρους δεξιοτήτων, αξιοποιώντας κυρίως οπτικό υλικό.

Κάθε δοκιμασία συνοδεύεται από αρχείο εργασίας, το οποίο διατίθεται προκειμένου να εξασκηθούν οι μαθητές επαναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε δοκιμασίας.

Ομάδα 1

Ομάδα 1

Βασικές έννοιες και χειρισμός βιβλίου εργασίας, φύλλων εργασίας και κελιών. Περισσότερα ...
Ομάδα 2

Ομάδα 2

Εισαγωγή και διαχείριση διαφόρων τύπων δεδομένων σε κελιά και φύλλα εργασίας. Περισσότερα ...
Ομάδα 3

Ομάδα 3

Τροποποίηση μορφής και περιεχομένου των κελιών και των φύλλων εργασίας. Περισσότερα ...
  • 1
Ομάδα 4

Ομάδα 4

Αξιοποίηση απλών συναρτήσεων ή τύπων υπολογισμού και απλών λογικών συναρτήσεων. Περισσότερα ...
Ομάδα 5

Ομάδα 5

Αξιοποίηση δημιουργίας και μορφοποίησης γραφημάτων. Περισσότερα ...
Ομάδα 6

Ομάδα 6

Διαμόρφωση και προσαρμογή περιεχομένου σε σελίδες προς εκτύπωση. Περισσότερα ...
  • 1