Κλείσιμο εγγράφου
Στόχος
Αποθήκευση εγγράφου
Στόχος
Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων
Στόχος
Δημιουργία εγγράφου με χρήση προτύπου
Στόχος
Αλλαγή κατάστασης προβολής εγγράφου
Στόχος
Εμφάνιση / Απόκρυψη μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων
Στόχος