Δημιουργία γραφήματος
Στόχος
Αλλαγή τύπου γραφήματος
Στόχος
Μετακίνηση γραφήματος
Στόχος
Μορφοποίηση γραφήματος
Στόχος
Αλλαγή χρωμάτων σε στοιχεία γραφήματος
Στόχος
Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος
Στόχος