Εισαγωγή κειμένου
Στόχος
Απαλοιφή-Διαγραφή κειμένου
Στόχος
Επιλογή κειμένου
Στόχος
Αντιγραφή κειμένου
Στόχος
Εύρεση και αντικατάσταση
Στόχος
Ορθογραφικός Έλεγχος
Στόχος