Εισαγωγή εικόνας, γραφικού
Στόχος
Διαγραφή εικόνας, γραφικού
Στόχος
Μετακίνηση εικόνας
Στόχος