Το υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται, έχει χωριστεί σε μικρές ομάδες εστιάζοντας στις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής για να ανταποκριθεί στις εξετάσεις επάρκειας για την ενότητα «Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο».

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δοκιμασιών που παρουσιάζονται με σκοπό να υποστηρίξουν την εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του λογισμικού που προβάλλει τα τεστ αλλά κυρίως με τρόπο που να εξυπηρετεί την ενημέρωσή τους για την απόκτηση των ζητούμενων επιμέρους δεξιοτήτων, αξιοποιώντας κυρίως οπτικό υλικό.

Ομάδα 1

Ομάδα 1

Όροι και έννοεις που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών. Περισσότερα ...
Ομάδα 2

Ομάδα 2

Βασικές δυνατότητες που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης. Περισσότερα ...
Ομάδα 3

Ομάδα 3

Κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας. Περισσότερα ...
Ομάδα 4

Ομάδα 4

Βασικές έννοιες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερα ...
  • 1
Ομάδα 5

Ομάδα 5

Βασικές χρηστικές λειτουργίες για μηνύματα. Περισσότερα ...
Ομάδα 6

Ομάδα 6

Διαχείριση μηνυμάτων στο περιβάλλον εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερα ...
Ομάδα 7

Ομάδα 7

Βιβλίο διευθύνσεων στο περιβάλλον εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερα ...
Ομάδα 8

Ομάδα 8

Προεπισκόπηση μηνύματος και παράμετροι ρύθμισης εκτύπωσης του. Περισσότερα ...
  • 1