Το υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται, έχει χωριστεί σε μικρές ομάδες εστιάζοντας στις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής για να ανταποκριθεί στις εξετάσεις επάρκειας για την ενότητα «Επεξεργασία Κειμένου».

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δοκιμασιών που παρουσιάζονται με σκοπό να υποστηρίξουν την εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του λογισμικού που προβάλλει τα τεστ αλλά κυρίως με τρόπο που να εξυπηρετεί την ενημέρωσή τους για την απόκτηση των ζητούμενων επιμέρους δεξιοτήτων, αξιοποιώντας κυρίως οπτικό υλικό.

Κάθε δοκιμασία συνοδεύεται από αρχείο εργασίας, το οποίο διατίθεται προκειμένου να εξασκηθούν οι μαθητές επαναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε δοκιμασίας.

Ομάδα 1

Ομάδα 1

Δημιουργία αρχείων κειμένου, αποθήκευση, άνοιγμα και διαχείριση. Περισσότερα ...
Ομάδα 2

Ομάδα 2

Εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση και διαχείριση του περιεχομένου. Περισσότερα ...
Ομάδα 3

Ομάδα 3

Τροποποίηση της μορφής του κειμένου για καλαίσθητη παρουσίαση του. Περισσότερα ...
Ομάδα 4

Ομάδα 4

Στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση. Περισσότερα ...
  • 1
Ομάδα 5

Ομάδα 5

Αξιοποίηση στοιχείων για καλύτερη παρουσίαση πληροφορίας. Περισσότερα ...
Ομάδα 6

Ομάδα 6

Χρησιμοποίηση πινάκων γα την παρουσίαση στοιχείων. Περισσότερα ...
Ομάδα 7

Ομάδα 7

Δημιουργία μαζικών εγγράφων προς πολλαπλούς αποδέκτες. Περισσότερα ...
Ομάδα 8

Ομάδα 8

Προετοιμασία εγγράφων προς εκτύπωση. Περισσότερα ...
  • 1