Διαμόρφωση εκτύπωσης - Περιθώρια
Στόχος
Προσανατολισμός σελίδας
Στόχος
Εισαγωγή κειμένου στα περιθώρια της σελίδας
Στόχος
Εμφάνιση - απόκρυψη γραμμών πλέγματος
Στόχος
Επανάληψη γραμμής τίτλου κατά την εκτύπωση
Στόχος
Χρήση επιλογών εκτύπωσης
Στόχος