Εισαγωγή κειμένου σε κελιά
Στόχος
Διόρθωση περιεχομένου σε κελί
Στόχος
Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων
Στόχος
Ταξινόμηση δεδομένων
Στόχος
Αντιγραφή περιεχομένου κελιών
Στόχος
Εισαγωγή στήλης
Στόχος