Κατανόηση δομής διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου
Στόχος
Επίγνωση κινδύνου μόλυνσης
Στόχος
Άνοιγμα, ανάγνωση και κλείσιμο ενός μηνύματος
Στόχος