Επιλογή περιοχής κελιών
Στόχος
Αλλαγή ύψους γραμμών στηλών
Στόχος
Μορφοποίηση κελιών με αριθμητικά δεδομένα
Στόχος
Ρυθμίσεις αναδίπλωσης περιεχομένου
Στόχος
Στοίχιση περιεχομένου
Στόχος
Κεντράρισμα περιεχομένου σε περιοχή κελιών
Στόχος
Αλλαγή προσανατολισμού περιεχομένου
Στόχος