Αναζήτηση πληροφορίας με χρήση λέξης ή φράσης
Στόχος
Λήψη αρχείου από ιστοσελίδα και αποθήκευση
Στόχος
Προεπισκόπηση ιστοσελίδας
Στόχος