Καθορισμός κύριου εγγράφου μαζικής αλληλογραφίας
Στόχος
Αρχείο δεδομένων μαζικής αλληλογραφίας
Στόχος
Προσθήκη πεδίων δεδομένων
Στόχος
Συγχώνευση κύριου εγγράφου και δεδομένων
Στόχος