Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναρτώνται Νέα και Ανακοινώσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.